!!…वाह रे दुनिया…!!

सुन अशी पाहिजे की ती घरातील सगळी कामे करेल आणि

स्वतःच्या मुलीला अस घर बघतात की तिला जास्त काम लागू नये….!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *