वाढत्या वयापेक्षा वाढत्या अपेक्षा माणसाला जास्त थकवतात सुख आपल्या हातात नाही पण सुखाने जगणे मात्र नक्कीच आपल्या हातात आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *