सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे की जी एकदाच खर्च करून त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो,

पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे ज्यामुळे तात्काळ सुख मिळत परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते ….🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *