स्वतःएक चांगलं माणूस बना म्हणजे,

जगातील एक वाईट माणूस कमी झाल्याची तुम्हाला खात्री असेल…🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *