व्यक्तिमत्त्व सुंदर नसेल तर दिसायला काहीच अर्थ नाही,

कारण सुंदर असण्यात आणि सुंदर दिसण्यात खूप मोठा फरक असतो..🤔

– स्वामी विवेकानंद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *