लोकांना फक्त राग
दिसतो पण
आपल्या मनातल्या
भावना समजुन
घ्यायचा ते प्रयत्न नाही
करत…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *