कोण आपल्याशी कसे का वागेना आपण चांगलच वागायचं,

कारण जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो ईश्वर या वाक्यावर माझा खूप विश्वास आहे…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *