कोणी विचारलं कसे आहात
तर ठीक आहे
असंच सांगत जा कारण
तुमच्या दुःखाशी लोकांना
काही देणं घेणं नसत…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *