Girlfriend Boyfriend Shayari

जेव्हा एखादी मुलगी एखाद्या मुलासोबत मनापासुंन Attach होते ना. तेव्हा त्या मुलाला आयुष्यातून काढूंन टाकणं तिच्यासाठी खूप कठीण होऊन जात!..