All Mix Shayari

काही सवप्न अपूर्णच राहिलेली बरी ती पूर्ण झाली कि पश्यातापच होतो …   1