All Mix Shayari

मला नाही जमत, तुझ्यापासून दूर रहायला रडायला येत तू सोबत नसताना नाही आवडत खोट हसत जगायला  पण…. मला फार आवडतं

All Mix Shayari

लोकांच्या बोलण्याचा जास्त विचार न करता  स्वतःच्या प्लॅननुसार जो काम करतो तोच आयुष्यात पुढे यशस्वी होतो

All Mix Shayari

जे घडत ते चांगल्यासाठीच  फरक फ़क्त एवढाच असतो की ते कधी आपल्या चांगल्यासाठी असतं तर कधी दुसऱ्याच्या चांगल्यासाठी असतं !

All Mix Shayari

कितीही म्हटलं तरी मला तितकसं व्यवहारीपणे वागता येत नाही आभाळावर केलेल्या त्या बेहिशोबी प्रेमाचं या चातकाला व्याज मागता येत नाही

All Mix Shayari

राग आणि वादळ दोन्ही पण सारखच शांत झाल्यावर समजत नुकसान किती झाल…

All Mix Shayari

पाऊस पडला की दोन इच्छा खूप होतात एक तर चहा प्यायची आणि आणि दुसरी तिच्यासोबत ♥♥ फिरायची.

All Mix Shayari

तू भेटलीस 🧐 त्या वाटेवर , सगळीकडे प्रेमच 💕 होतं … कुणास ठाऊक 😇 तुझं माझ्यावर , कुठल्या जन्माचं 🤗 ऋण होतं😍 … ।।

All Mix Shayari

एकदा फुललेले फुलं पुन्हा फुलत नाही, एकदा मिळालेला जन्मं पुन्हा मिळत नाही, हजारो माणसे मिळतील आयुष्यात पणं, आपल्या हजारो चुकांना

All Mix Shayari

तूझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे भरपूर जन भेटतील तुला पण त्यात कधी सुख नाय वाटणार तुला कारण तू कायम शोधणार मला…